[TRANSL REQ] ACP Add User MOD v1.0.1 [UPDATED]

Post your MOD language files and variables here to allow for translators to translate your MOD into their native language.
Forum rules
MOD Authors: Request translations for your MODs and MODX files here. Post your language file(s) in [ spoiler][ pre]lang file[/pre][/spoiler] BBCode -- this will maintain proper tag spacing. -- If you have many language files included with your MOD, attach it as a download (.txt) file instead.
Please credit translators in your release topic as well as the language file(s).
Important language for MODX: MOD Name, MOD Description, Author Notes, DIY Instructions.
Individual edit comments can be translated as well.

Translators: Post your translated code in [ spoiler][ pre]lang file[/pre][/spoiler] BBCode -- This will retain the proper tabbing and spacing.
Remember to include the language abbriviation for the MODX file (i.e. lang="de").
Please provided your crudentials in the language file as: // @author your_username ( website or email )
Some translations for MODX require exact abbriviation: i.e. "es-ar" or "es-sp"

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby jask » 07 Jul 2007, 02:03

Danish - (da)

MOD Translation:
Spoiler:
Code: Select All
//**
* @Danish translation by Olympus DK Team - http://www.phpbb3.dk
*/
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_ACCOUNT_ADDED' => 'Brugeren er oprettet og kan nu logge ind med det brugernavn og kodeord fremsendt til den emailadresse du angav.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE' => 'Brugeren er oprettet. Boardets indstillinger kræver imidlertid aktivering af kontoen.<br />Der er fremsendt en aktiveringsnøgle til den emailadresse du angav for brugeren.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'Brugeren er oprettet. Boardets indstillinger kræver imidlertid at kontoen aktiveres af en board administrator.<br />Der er fremsendt en email til administratorerne og brugeren bliver adviseret pr. email når kontoen er aktiveret',
'ACP_ADD_USER' => 'Tilføj bruger',
'ACP_ADMIN_ACTIVATE' => 'En email fremsendes til administratorerne med anmodning om aktivering af kontoen. Alternativt kan du nedenfor vælge aktivér konto boksen for at aktivere kontoen når den er oprettet. Brugeren modtager en email med login information.',
'ACP_EMAIL_ACTIVATE' => 'Når brugeren er oprettet, modtager denne en email indeholdende et aktiveringslink, som skal anvendes for at aktivere kontoen.',
'ACP_INSTANT_ACTIVATE' => 'Kontoen aktiveres med det samme. Brugeren modtager en email indeholdende den nødvendige kontoinformation for at kunne logge ind.',

'ADD_USER' => 'Tilføj bruger',
'ADD_USER_EXPLAIN' => 'Opret en ny bruger. Hvis aktivering af kontoen kun kan udføres af en boardadministrator, har du mulighed for at aktivere kontoen med det samme.',
'ADD_USER_MOD_INSTALLED' => 'Add User MOD version %s installeret<br />Husk venligst at tilføje user_add administrator tilladelser for brugere der skal have adgang til dette modul.',
'ADD_USER_MOD_UPDATED' => 'Add User MOD updateret til version %s',
'ADMIN_ACTIVATE' => 'Aktivér konto',

'CONTINUE_EDIT_USER' => '%1$sKlik her for at vedligeholde %2$s?s profil%3$s',
'LOG_USER_ADDED' => '<strong>Ny bruger tilføjet</strong><br />» %s',

'acl_a_add_user' => array('lang' => 'Kan tilføje nye brugere', 'cat' => 'user_group'), // only "Can add new user accounts" is translated in this string.
));

MODX instructions:
Spoiler:
Code: Select All
<author-notes lang="da">Features inkluderet:

Auto installation: MOD installeres og opdateres automatisk, manuelle SQL forespørgsler er unødvendige! (note: ingen automatisk download af opdateringer)
Let installation: Modificering af én fil, kopiering af fire filer.
Understøttelse af flere former for brugeraktivering afhængig af boardindstillinger.
Giver boardadministratorer mulighed for at oprette bruger og slå brugertilmelding helt fra, og dermed oprettet et helt lukket og privat board.
Understøttelse af specifik add_user tilladelse, hvis man ønsker "tilføj bruger" modulet adskilt fra brugeradministration.
Understøttelse af alle *krævede* profilfelter og profilfelter indstillet til at blive vist under tilmelding.
Understøttelse af sprog og fødselsdag indstillinger.
Automatisk dannelse af kodeord og fremsendelse af dette pr. email til brugeren.
Hvis boardet er sat til brugeraktivering, fremsender MOD brugeren en email indeholdende brugernavn, kodeord og det aktiveringslink der skal anvendes for aktivere kontoen.</author-notes>
Code: Select All
<description lang="da">Tillader board administrator at oprette ny bruger via ACP</description>
Code: Select All
<title lang="da">ACP Tilføj bruger</title>
Code: Select All
<changelog lang="da">
<change>Opdateret til RC1</change>
<change>Mindre bug fixes (Thanks Ash Hi Fi)</change>
<change>Automatisk installation tilføjet</change>
<change>Understøttelse af automatisk opdatering tilføjet</change>
<change>Specifik add_user tilladelse tilføjet (Thanks Ash Hi Fi)</change>
</changelog>
Code: Select All
<comment lang="da">Tilføj sprogfilen i indekset... alle variablerne er nødvendige og bruges mange steder i ACP</comment>
Code: Select All
<diy-instructions lang="da">Installér ACP modulet ("Add User" [acp_add_user]")</diy-instructions>
User avatar
jask    
Translator
Translator
 
Posts: 18
Joined: 09 Apr 2007, 06:31
Gender: Male
phpBB Academy at StarTrekGuide
Support STG
Using PayPal Donate

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby ecwpa » 10 Jul 2007, 12:59

Spanish:

Spoiler:
Code: Select all
$lang array_merge($lang, array(
    
'ACP_ACCOUNT_ADDED'            => 'La cuenta ha sido creada, el usuario debe ahora iniciar sesión con el nombre y contraseña enviados a el correo electrónico elegido.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE'        => 'La cuenta ha sido creada.  Sin embargo, el foro requiere su activación.<br />Un código de actvicación ha sido enviado al correo elegido para el usuario.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'La cuenta ha sido creada. Sin embargo, el foro requiere su activación por un administrador.<br />Un correo electrónico ha sido enviado a los administradores y el usuario sera informado cuando la cuenta sea activada',
    
'ACP_ADD_USER'                => 'Agregar usuario',
    
'ACP_ADMIN_ACTIVATE'        => 'Un correo electrónico sera enviado al administrador para que la cuenta sea activada, alternativamente puedes marcar la opción debajo para activar la cuenta una vez creada.  El usuario recibirá un correo electrónico con los detalles para iniciar sesión.',
    
'ACP_EMAIL_ACTIVATE'        => 'Una vez la cuenta halla sido creada,  el usuario recibirá un correo electrónico con el código de activación para activar la cuenta.',
    
'ACP_INSTANT_ACTIVATE'        => 'La cuenta ha sido activada instantáneamente.  El usuario recibirá un  correo electrónico con los detalles para iniciar sesión.',

    
'ADD_USER'                    => 'Agregar Usuario',
    
'ADD_USER_EXPLAIN'            => 'Crear un nuevo usuario. Si tu configuración de activación es Activación por Administrador solamente, tendrás la opción de activar el usuario instantaneamente.',
    
'ADD_USER_MOD_INSTALLED'    => 'Add User MOD version %s instalado<br />Por favor asegurate de asignar el permiso de administrador user_add para los usuarios que desees darle acceso a este modulo.',
    
'ADD_USER_MOD_UPDATED'        => 'Add User MOD actualizado a la version %s',
    
'ADMIN_ACTIVATE'            => 'Activar cuenta',

    
'CONTINUE_EDIT_USER'        => '%1$sClick aqui here to the Managepara administrar el perfil de %2$s ',
    
'LOG_USER_ADDED'            => '<strong>Nuevo usuario creado</strong><br />» %s',

    
'acl_a_add_user'            => array('lang' => 'Puede agregar nuevas cuentas de usuario''cat' => 'user_group'), // solo "Pueden agregar nuevas cuentas de usuario" es traducido en esta linea" .
));     


MODX instrucciones:
Spoiler:
Code: Select all
<author-notes lang="es">Caracteristicas incluidas:

            Auto Instalacion: Este MOD auto-instala y se actualiza por si solo, no necesita hacer consultas manuales de SQL! (nota: no  baja la actualizacion solo).
            Instalacion sencilla: Un archivo a instalar, copiar 4 archivos.
            Soporta multiples formas de activación de usuario dependiendo de la configuracion del foro.
            Permite permisos especificos add_user para aquellos que quieran seguir agregando usuarios por separado de la administracion de usuarios.
            Soporte para todos los campos de perfil *requeridos* ademas de los otros mostrados en el registro
            Soporte para configuraciones de idioma y cumpleaños
            Auto genera una contraseña y se la envia por correo al usuario.
            Si esta configurado con activacion de usuario, el MOD enviara al usuario el correo electronico con el usuario y contreseña ademas de el codigo de activacion para la cuenta..</author-notes>

Code: Select all
<description lang="es">Permite al Administrador agregar un nuevo usuario a travez del ACP (Panel de Control de Administrador)</description>

Code: Select all
<title lang="es">ACP Add User</title>

Code: Select all
<changelog lang="es">
          <change>Actualizado a RC1</change>
          <change>Bugs menores solucionados (Gracias a Ash Hi Fi)</change>
          <change>Agregado instalacion automatica</change>
          <change>Agregado soporte para auto actualizacion</change>
          <change>Agregado permisos add_user especificos (Gracias Ash Hi Fi)</change>
        </changelog>

Code: Select all
<comment lang="en">Add the language file to the index... all the variables will be needed ACP-wide</comment>

Code: Select all
<diy-instructions lang="es">Install ACP module ("Add User" [acp_add_user]")</diy-instructions>Code: Select all
<comment lang="en">Add the language file to the index... all the variables will be needed ACP-wide</comment>


not really sure about this line, what does ACP-wide mean?
sorry for my bad english :S
User avatar
ecwpa
Translator
Translator
 
Posts: 31
Joined: 21 Dec 2006, 12:35
Gender: Male

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby porfavor » 10 Jul 2007, 13:34

I think it means, they are necessary for the ACP in general. I'm not sure, too.
Live your life as long as it is possible!
User avatar
porfavor
Translator
Translator
 
Posts: 78
Joined: 02 Jul 2007, 14:18
Location: Germany
Favorite Team: Hertha BSC Berlin
Gender: Male

Polish [pl] translation

Postby LEW21 » 10 Jul 2007, 14:34

Spoiler:
Code: Select All
/**
* @author LEW21 ( http://lew21.net )
*/
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_ACCOUNT_ADDED' => 'Konto zosta?o utworzone, u?ytkownik mo?e si? zalogowa? za pomoc? loginu i has?a wys?anych na podany adres e-mail.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE' => 'Konto zosta?o utworzone, ale ustawienia forum wymagaj? aktywacji konta. Klucz aktywacyjny zosta? wys?any na podany adres e-mail.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'Konto zosta?o utworzone, ale ustawienia forum wymagaj? aktywacji konta przez administratora. Do administratorów forum zosta? wys?any e-mail, a u?ytkownik zostanie poinformowany gdy jego konto zostanie aktywowane.',
'ACP_ADD_USER' => 'Dodaj u?ytkownika',
'ACP_ADMIN_ACTIVATE' => 'Gdy konto zostanie utworzone, do administratorów zostanie wys?any e-mail prosz?cy o jego aktywacj?. Mo?esz te? zaznaczy? pole poni?ej aby automatycznie aktywowa? konto. U?ytkownik otrzyma e-mail zawieraj?cy szczegó?y logowania.',
'ACP_EMAIL_ACTIVATE' => 'Gdy konto zostanie utworzone, u?ytkownik otrzyma e-mail zawieraj?cy szczegó?y logowania oraz link aktywuj?cy konto.',
'ACP_INSTANT_ACTIVATE' => 'Gdy konto zostanie utworzone, u?ytkownik otrzyma e-mail zawieraj?cy szczegó?y logowania. Zostanie ono aktywowane automatycznie.',

'ADD_USER' => 'Dodaj u?ytkownika',
'ADD_USER_EXPLAIN' => 'Utwórz nowego u?ytkownika. Je?eli Twoje ustawienia aktywacji kont s? ustawione na aktywacj? przez admina, b?dziesz mia? mo?liwo?? natychmiastowego aktywowania u?ytkownika.',
'ADD_USER_MOD_INSTALLED' => 'Zainstalowano Add User MOD %s.<br />Pami?taj o przyznaniu uprawnie? administracyjnych do dodawania u?ytkowników u?ytkownikom którzy maj? mie? prawo to robi?.',
'ADD_USER_MOD_UPDATED' => 'Zaaktualizowano Add User MOD %s',
'ADMIN_ACTIVATE' => 'Aktywuj konto',

'CONTINUE_EDIT_USER' => '%1$sKliknij tutaj, ?eby przej?? do zarz?dzania u?ytkownikiem %2$s.%3$s',
'LOG_USER_ADDED' => '<strong>Dodano nowego u?ytkownika</strong><br />» %s',

'acl_a_add_user' => array('lang' => 'Mo?e dodawa? nowe konta u?ytkowników', 'cat' => 'user_group'),
));


MODX instructions:
Spoiler:
Code: Select All
<author-notes lang="pl">Mo?liwo?ci MODa:

Automatyczna Instalacja: MOD sam si? instaluje i aktualizuje, nie musisz r?cznie uruchamia? polece? SQL! (uwaga: MOD nie ?ci?ga aktualizacji automatycznie)
?atwa Instalacja: Wystarczy przeedytowa? jeden plik i skopiowa? cztery pliki.
Wsparcie dla wielu ró?nych sposobów aktywacji kont, zgodnie z ustawieniami forum.
Mo?liwo?? stworzenia prywatnego forum przez wy??czenie rejestracji u?ytkowników i tworzenie kont u?ytkowników przez administratora.
Osobne uprawnienie do dodawania u?ytkowników dla tych którzy chc? oddzieli? dodawanie u?ytkowników od administracji u?ytkownikami.
Wsparcie dla wszystkich *wymaganych* dodatkowych pól profilu i pól które s? wy?wietlane podczas rejestracji.
Wsparcie dla ustawie? j?zyka i urodzin.
Automatycznie generuje has?o i wysy?a je e-mailem do u?ytkownika.
W przypadku ustawienia na aktywacj? kont przez u?ytkownika MOD wy?le u?ytkownikowi e-mail zawieraj?cy link do aktywacji konta oraz szczegó?y logowania.</author-notes>

Code: Select All
<description lang="pl">Pozwala administratorowi doda? nowego u?ytkownika przez Panel Administracyjny</description>

Code: Select All
<title lang="pl">Dodawanie u?ytkowników przez ACP</title>

Code: Select All
<changelog lang="pl">
<change>Zaaktualizowano do RC1</change>
<change>Naprawiono ma?e b??dy (dzi?ki Ash Hi Fi)</change>
<change>Dodano automatyczn? instalacj?</change>
<change>Dodano wsparcie dla automatycznej aktualizacji</change>
<change>Dodano uprawnienie do dodawania u?ytkowników (dzi?ki Ash Hi Fi)</change>
</changelog>

Code: Select All
<comment lang="pl">Dodaj plik j?zykowy do indexu... wszystkie wpisy j?zykowe s? potrzebne w ca?ym panelu administracyjnym</comment>

Code: Select All
<diy-instructions lang="pl">Zainstaluj modu? panelu administracyjnego ("Dodaj u?ytkownika" [acp_add_user]")</diy-instructions>
phpBB3.PL - User-friendly Polish phpBB 3.0 support
LEW21    
Translator
Translator
 
Posts: 901
Joined: 01 Jun 2006, 03:51
Location: Warsaw, Poland
Gender: Male
phpBB Knowledge: 10

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby Highway of Life » 10 Jul 2007, 18:15

ecwpa wrote:<comment lang="en">Add the language file to the index... all the variables will be needed ACP-wide</comment>
it should be:
Code: Select all
Add the language file to the index... all the variables will be needed throughout the ACP

Hope that helps. :cool:
Watch out! I might do a code wheelie!

User avatar
Highway of Life    
STG Jedi Master
STG Jedi Master
 
Posts: 10458
Joined: 08 May 2006, 05:23
Location: Beware of Programmers carrying screwdrivers
Gender: Male
phpBB Knowledge: 10

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby ecwpa » 10 Jul 2007, 21:58

Code: Select All
<comment lang="es">Agregar el archivo de idioma al index... todas las variables son necesarias en el ACP</comment>


:D
sorry for my bad english :S
User avatar
ecwpa
Translator
Translator
 
Posts: 31
Joined: 21 Dec 2006, 12:35
Gender: Male

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby kingmob » 12 Jul 2007, 00:05

Greek (el) Translation

Spoiler:
Code: Select All
/**
* @author kingmob ( http://www.phpbb2.gr)
*/
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_ACCOUNT_ADDED' => '???????? ?????????? ???????????, ?? ????? ?????? ???? ?? ???????? ??????????????? ?? ????? ?????? ??? ??? ?????? ????????? ??? ??? ????????? ???? ??????. ????????? ????????????? ??? ??????.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE' => '???????? ?????????? ???????????. ?????? ? ????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ??????????? ?????.<br />???? ??????? ????????????? ???????? ???? ??????. ????????? ????????????? ??? ?????? ??? ?? ????? ????.',
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> '???????? ?????????? ???????????. ?????? ? ????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ??????????? ????? ??? ??????? ???????????.<br />??? ?????? ??????. ????????????? ???????? ????? ???????????? ??? ?? ????? ?? ?????????? ???? ????????????? ? ??????????? ???,
'ACP_ADD_USER' => '???????? ??????',
'ACP_ADMIN_ACTIVATE' => '??? ?????? ??????. ????????????? ???????? ?? ??????? ??????????? ??? ??? ???????????? ??? ???????????, ??????????? ???????? ?? ????????? ?? ?????? ???????? ??? ?? ?????????????? ??? ?????????? ???? ????????????. ?? ????? ?? ????? ??????. ??????. ????????????? ??? ?? ???????? ??? ??????????? ???????? ??? ???????????.',
'ACP_EMAIL_ACTIVATE' => '???? ? ??????????? ????????????, ?? ????? ?? ????? ?????? ??????. ????????????? ??? ?? ???????? ??? ????? ??? ??? ???????????? ???? ??????????? ???.',
'ACP_INSTANT_ACTIVATE' => '? ??????????? ?? ????????????? ??????. ?? ????? ?? ????? ??????. ??????. ????????????? ??? ?? ???????? ??? ??????????? ???????? ??? ???????????.',

'ADD_USER' => '???????? ??????',
'ADD_USER_EXPLAIN' => '?????????? ???? ??????. ?? ????? ???????? ? ???????????? ?? ??????? ???? ??? ??????????? , ???????? ??? ??? ?? ????????? ?? ??????????????? ? ???????????? ??????.',
'ADD_USER_MOD_INSTALLED' => 'Add User MOD ?????? %s ?????????????<br />???????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ????? ?????? ?? ???? ???????? ?? ????? ??? ??????.',
'ADD_USER_MOD_UPDATED' => 'Add User MOD ??????????? ???? ?????? %s',
'ADMIN_ACTIVATE' => '???????????? ???????????',

'CONTINUE_EDIT_USER' => '%1$s???????? ??? ??? ?? ?????????????? ?? ?????? ??? %2$s %3$s',
'LOG_USER_ADDED' => '<strong>?????????? ??? ?????</strong><br />» %s',

'acl_a_add_user' => array('lang' => '?????? ?? ????????? ??? ????', 'cat' => 'user_group'),
));
Sorry for my bad english
User avatar
kingmob    
Translator
Translator
 
Posts: 144
Joined: 05 May 2007, 00:14
Location: Greece
Gender: Male

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby Semi_Deus » 13 Jul 2007, 07:11

eFantasy wrote:
Highway of Life wrote:Dutch Translation provided by Jacksel

Spoiler:
Code: Select all
/**
 * @author Jacksel ( http://www.phpbb.com/community/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324437 )
 */
$lang array_merge($lang, array(
    
'ACP_ACCOUNT_ADDED'            => 'Het account is gemaakt, de gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die naar het ingevulde emaildres zijn gestuurd.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE'        => 'Het account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt.<br />Er is een activatie sleutel gesturd naar het emailadres dat je voor de gebruiker hebt opgegeven.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'Het account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt door een Admin.<br />Er is een email naar de Admins gestuurd en de gebruiker zal geÔnformeerd worden als het account geactiveerd is.',
    
'ACP_ADD_USER'                => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ACP_ADMIN_ACTIVATE'        => 'Er zal een email gestuurd worden naar een Admin voor het activeren van het account. Als andere optie kan je ook het activeer account hokje hieronder aanvinken, om het account te activeren als het gecreÎerd is. De gebruiker zal een email ontvangen met daarin de inlog gegevens van het account.',
    
'ACP_EMAIL_ACTIVATE'        => 'Als het account gemaakt is, zal de gebruiker een een email ontvangen met een activatielink om het account te activeren.',
    
'ACP_INSTANT_ACTIVATE'        => 'Het account zal meteen geactiveerd worden. De gebruiker zal een email ontvangen met de inlog gegevens van het account.',
    
    
'ADD_USER'                    => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ADD_USER_EXPLAIN'            => 'Maak een nieuwe gebruiker. Als je activatie instellingen zo staan dat alleen Admins kunnen activeren, zal je de optie hebben om de gebruiker gelijk te activeren.',
    
'ADD_USER_MOD_INSTALLED'    => 'Gebruiker toevoegen MOD versie %s is geÔnstalleerd.<br />Geef gebruikers die deze module mogen gebruiken admin permissie voor deze module.',
    
'ADD_USER_MOD_UPDATED'        => 'Gebruiker toevoegen MOD is geupdate naar versie %s',
    
'ADMIN_ACTIVATE'            => 'Account activeren',
    
    
'CONTINUE_EDIT_USER'        => '%1$sKlik hier voor het Profiel %2$s?s management%3$s',
    
'LOG_USER_ADDED'            => '<strong>Nieuwe gebruiker toegevoegd</strong><br />» %s',
    
    
'acl_a_add_user'            => array('lang' => 'Can add new user accounts''cat' => 'user_group'),
));    

He made a big mistake, all the "het account" has to be "de account"


well, lets change it then:

Spoiler:
Code: Select all
/**
 * @author Jacksel ( http://www.phpbb.com/community/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324437 )
 */
$lang array_merge($lang, array(
    
'ACP_ACCOUNT_ADDED'            => 'De account is gemaakt, de gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die naar het ingevulde emaildres zijn gestuurd.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE'        => 'De account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt.<br />Er is een activatie sleutel gesturd naar het emailadres dat je voor de gebruiker hebt opgegeven.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'De account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt door een Admin.<br />Er is een email naar de Admins gestuurd en de gebruiker zal geÔnformeerd worden als het account geactiveerd is.',
    
'ACP_ADD_USER'                => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ACP_ADMIN_ACTIVATE'        => 'Er zal een email gestuurd worden naar een Admin voor het activeren van het account. Als andere optie kan je ook het activeer account hokje hieronder aanvinken, om het account te activeren als het gecreÎerd is. De gebruiker zal een email ontvangen met daarin de inlog gegevens van het account.',
    
'ACP_EMAIL_ACTIVATE'        => 'Als de account gemaakt is, zal de gebruiker een een email ontvangen met een activatielink om het account te activeren.',
    
'ACP_INSTANT_ACTIVATE'        => 'De account zal meteen geactiveerd worden. De gebruiker zal een email ontvangen met de inlog gegevens van het account.',
    
    
'ADD_USER'                    => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ADD_USER_EXPLAIN'            => 'Maak een nieuwe gebruiker. Als je activatie instellingen zo staan dat alleen Admins kunnen activeren, zal je de optie hebben om de gebruiker gelijk te activeren.',
    
'ADD_USER_MOD_INSTALLED'    => 'Gebruiker toevoegen MOD versie %s is geÔnstalleerd.<br />Geef gebruikers die deze module mogen gebruiken admin permissie voor deze module.',
    
'ADD_USER_MOD_UPDATED'        => 'Gebruiker toevoegen MOD is geupdate naar versie %s',
    
'ADMIN_ACTIVATE'            => 'Account activeren',
    
    
'CONTINUE_EDIT_USER'        => '%1$sKlik hier voor het Profiel %2$s?s management%3$s',
    
'LOG_USER_ADDED'            => '<strong>Nieuwe gebruiker toegevoegd</strong><br />» %s',
    
    
'acl_a_add_user'            => array('lang' => 'Can add new user accounts''cat' => 'user_group'),
));    
Former Moderator & Styles team member
Image
User avatar
Semi_Deus
Admiral
Admiral
 
Posts: 2480
Joined: 13 Feb 2007, 13:53
Location: Netherlands
Favorite Team: Ajax
Gender: Male
phpBB Knowledge: 8

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby Jacksel » 13 Jul 2007, 18:31

Semi_Deus wrote:
eFantasy wrote:
Highway of Life wrote:Dutch Translation provided by Jacksel

Spoiler:
Code: Select all
/**
 * @author Jacksel ( http://www.phpbb.com/community/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324437 )
 */
$lang array_merge($lang, array(
    
'ACP_ACCOUNT_ADDED'            => 'Het account is gemaakt, de gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die naar het ingevulde emaildres zijn gestuurd.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE'        => 'Het account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt.<br />Er is een activatie sleutel gesturd naar het emailadres dat je voor de gebruiker hebt opgegeven.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'Het account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt door een Admin.<br />Er is een email naar de Admins gestuurd en de gebruiker zal geÔnformeerd worden als het account geactiveerd is.',
    
'ACP_ADD_USER'                => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ACP_ADMIN_ACTIVATE'        => 'Er zal een email gestuurd worden naar een Admin voor het activeren van het account. Als andere optie kan je ook het activeer account hokje hieronder aanvinken, om het account te activeren als het gecreÎerd is. De gebruiker zal een email ontvangen met daarin de inlog gegevens van het account.',
    
'ACP_EMAIL_ACTIVATE'        => 'Als het account gemaakt is, zal de gebruiker een een email ontvangen met een activatielink om het account te activeren.',
    
'ACP_INSTANT_ACTIVATE'        => 'Het account zal meteen geactiveerd worden. De gebruiker zal een email ontvangen met de inlog gegevens van het account.',
    
    
'ADD_USER'                    => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ADD_USER_EXPLAIN'            => 'Maak een nieuwe gebruiker. Als je activatie instellingen zo staan dat alleen Admins kunnen activeren, zal je de optie hebben om de gebruiker gelijk te activeren.',
    
'ADD_USER_MOD_INSTALLED'    => 'Gebruiker toevoegen MOD versie %s is geÔnstalleerd.<br />Geef gebruikers die deze module mogen gebruiken admin permissie voor deze module.',
    
'ADD_USER_MOD_UPDATED'        => 'Gebruiker toevoegen MOD is geupdate naar versie %s',
    
'ADMIN_ACTIVATE'            => 'Account activeren',
    
    
'CONTINUE_EDIT_USER'        => '%1$sKlik hier voor het Profiel %2$s?s management%3$s',
    
'LOG_USER_ADDED'            => '<strong>Nieuwe gebruiker toegevoegd</strong><br />» %s',
    
    
'acl_a_add_user'            => array('lang' => 'Can add new user accounts''cat' => 'user_group'),
));       

He made a big mistake, all the "het account" has to be "de account"


well, lets change it then:

Spoiler:
Code: Select all
/**
 * @author Jacksel ( http://www.phpbb.com/community/memberlist.php?mode=viewprofile&u=324437 )
 */
$lang array_merge($lang, array(
    
'ACP_ACCOUNT_ADDED'            => 'De account is gemaakt, de gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die naar het ingevulde emaildres zijn gestuurd.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE'        => 'De account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt.<br />Er is een activatie sleutel gesturd naar het emailadres dat je voor de gebruiker hebt opgegeven.',
    
'ACP_ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN'=> 'De account is gemaakt. De foruminstellingen eisen echter dat het account geactiveerd wordt door een Admin.<br />Er is een email naar de Admins gestuurd en de gebruiker zal geÔnformeerd worden als het account geactiveerd is.',
    
'ACP_ADD_USER'                => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ACP_ADMIN_ACTIVATE'        => 'Er zal een email gestuurd worden naar een Admin voor het activeren van het account. Als andere optie kan je ook het activeer account hokje hieronder aanvinken, om het account te activeren als het gecreÎerd is. De gebruiker zal een email ontvangen met daarin de inlog gegevens van het account.',
    
'ACP_EMAIL_ACTIVATE'        => 'Als de account gemaakt is, zal de gebruiker een een email ontvangen met een activatielink om het account te activeren.',
    
'ACP_INSTANT_ACTIVATE'        => 'De account zal meteen geactiveerd worden. De gebruiker zal een email ontvangen met de inlog gegevens van het account.',
    
    
'ADD_USER'                    => 'Voeg gebruiker toe',
    
'ADD_USER_EXPLAIN'            => 'Maak een nieuwe gebruiker. Als je activatie instellingen zo staan dat alleen Admins kunnen activeren, zal je de optie hebben om de gebruiker gelijk te activeren.',
    
'ADD_USER_MOD_INSTALLED'    => 'Gebruiker toevoegen MOD versie %s is geÔnstalleerd.<br />Geef gebruikers die deze module mogen gebruiken admin permissie voor deze module.',
    
'ADD_USER_MOD_UPDATED'        => 'Gebruiker toevoegen MOD is geupdate naar versie %s',
    
'ADMIN_ACTIVATE'            => 'Account activeren',
    
    
'CONTINUE_EDIT_USER'        => '%1$sKlik hier voor het Profiel %2$s?s management%3$s',
    
'LOG_USER_ADDED'            => '<strong>Nieuwe gebruiker toegevoegd</strong><br />» %s',
    
    
'acl_a_add_user'            => array('lang' => 'Can add new user accounts''cat' => 'user_group'),
));       


Lol I created an account here, to keep it easy...

I guess it's different at different sites or something. I've never seen anything else than 'het account'. Perhaps that's a problem with using an English word in Dutch...

And then again... Just imagine how easy English is, you can always use 'the', instead of having to think about which word to use... Ummm... And even then my English is anything but flawless :blush: :rolleyes:

Owwwww by the way... Am a she, not a he :grin:

I also translated the MODX file, but as I'm not sure I did it right with the coding I sent it to highway of life... If it's right I'm sure he'll post it... (And I said 'het account' again, as 'de account' just doesn't sound right...)
Jacksel
Translator
Translator
 
Posts: 8
Joined: 13 Jul 2007, 18:22
Gender: Female

Re: [Translation Request] ACP Add User MOD

Postby Jacksel » 13 Jul 2007, 19:02

lol, had to check it... And it's 'de account'... I was wrong :banghead2:
Jacksel
Translator
Translator
 
Posts: 8
Joined: 13 Jul 2007, 18:22
Gender: Female

PreviousNext

Return to MOD Translations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest